Yazarın henüz yayınlanmamış eserleri

YÖNELİŞ ( 1999, ROMAN )

            1999 senesinde kaleme aldı.  Bazı nedenlerle henüz yayınlamadı. Tasavvufi düşünceler üzerine inşa edilmiş dramatik aşk romanıdır.  Eserde kul sevgisinden Allah Sevgisine yönelme dile getirilmektedir.  Bela...

SAVCI ( 1995, YAŞAM VE MESLEK BİYOGRAFİSİ )

             1995 senesinde kaleme aldı. Bu bir mesleki hatırat kitabıdır.  Büyük bir mücadele ile geçmiş mesleki hayatından,  ibretlik olabilecek bazı anılarını anlatmaktadır.  Aslında bu,  yaşanmış olay olduğundan,  olaylarda geçen...

RİYAZET VE MÜCAHEDE ( 1996, ARAŞTIRMA )

Tasavvufi ve dini içerikli bir kitaptır. 1996 senesinde kaleme aldı. İman esasları, iman' ın yakin dereceleri, nefisle mücadele ve nefsi tezkiye ederek,  kalbi,  riya,  ucub,  kin,  hased,  öfke,  kıskançlık,  intikam duygularından temizlemek, dünya sevgisini...

FUYÜZAT ( 2001, DERLEME )

2001 senesinde kaleme alındı. Allahu Teala Hazretlerinin, imanlı ve ihlaslı kulları için ön gördüğü nimetleri, bunlara erişmenin yollarını ve Cennet Hayatını anlatan kitaptır. Bir derlemedir. Bu konuda eserler vermiş müctehid İslam alimlerinin eserlerinden pasajlar içermektedir.

ANASIR-I MUHLİKAT VE NECAT ( 2002, DERLEME )

2002 senesinde kaleme alınmıştır. İnsanı helake ve mahviyata sürükleyen, Cehennem' e götüren günahları ve bunlardan kurtuluş yollarını anlatmaktadır. Cehennem hayatı hakkında bilgi vermektedir. Geçmişte müctehid islam almlerinin eserlerinden alıntılar yapılmıştır. Bir derlemedir. Bir çok sahih...

VUSLAT ( 1997, KARMA ŞİİR KİTABI )

1997 senesinde kaleme alınmıştır. Karma bir şiir kitabıdır. Dili halk diline çok yakındır. Herhangi bir edebi değeri yoktur.  Sadece kalbdeki titreşimleri yansıtma çabası vardır. Şiir branşında ilk eseridir. 

TİTRERSİN EY TÜREK (2005, TASAVVUFİ ŞİİRLER)

2005 senesinde kaleme alınmıştır. Kalbdeki heyecanları Tasavvufi bir anlatımla ortaya koyma çalışmasıdır.             Birkaç örnek:             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

O SEVGİ... ( 2008, TASAVVUFİ ŞİİRLER )

2008 yılında kaleme alındı.  Tasavvufi duyguları içerir. Örnek:             Ahfalarda sır olmuşsun. Var' ın yedi göklerdedir             Dalmışsın baki aleme. Ruhun vuslatı...

YORGUN ( 2009, TASAVVUFİ ŞİİRLER )

2009 da kaleme alındı. Hayat' ın bütün yükünü çektikten sonra, ileri yaşa yönelmiş bir bedenin ruh halini yansıtır. Tasavvufi  anlatımla kaleme alınmıştır. Bir örnek:             Sen sevgiye aşıksın, sevgili aklında...

OROPA ( 2011, LAZCA ŞİİR KİTABI )

2011 senesinde kaleme alındı. Laz dili ile yazılmıştır. Köy yaşantılarını ve sade hayatı anlatır. Mahalli mani ve deyişlerden ibarettir. Bir örnek:             Gisvi ki korbaçkimi, heko pati mod mğoram!...