FUYÜZAT ( 2001, DERLEME )

2001 senesinde kaleme alındı. Allahu Teala Hazretlerinin, imanlı ve ihlaslı kulları için ön gördüğü nimetleri, bunlara erişmenin yollarını ve Cennet Hayatını anlatan kitaptır. Bir derlemedir. Bu konuda eserler vermiş müctehid İslam alimlerinin eserlerinden pasajlar içermektedir.