ANASIR-I MUHLİKAT VE NECAT ( 2002, DERLEME )

2002 senesinde kaleme alınmıştır. İnsanı helake ve mahviyata sürükleyen, Cehennem' e götüren günahları ve bunlardan kurtuluş yollarını anlatmaktadır. Cehennem hayatı hakkında bilgi vermektedir. Geçmişte müctehid islam almlerinin eserlerinden alıntılar yapılmıştır. Bir derlemedir. Bir çok sahih hadis nakledilmiştir.