YÖNELİŞ İSİMLİ ESERDEN 8/4/2014

Yöneliş isimli eserden:

“. . Şeyh Ömer Baki Berri Hazretleri, Hidayet Üstad'a şöyle nasıhatlerde bulundu:“ Bak evlat! Şu sana vereceğim nasihatleri ilke edin:

Dosta sırrını açıklama. Bir gün düşmanın olabilir.

Düşmanın sırrını açığa vurma. Bir gün dostun olabilir.

Menfaat olan yerde dostluğa güvenme!.

Düşmanın güzel huylarını huzurunda, dostungüzel huylarını gıyabında dile getir!

Sır Çelik biyedir. Dünya küredir. Sır dünyada karar kılmaz.

Dostlukta ileri gitme. Bir gün düşman olabilirsin.

Düşmanlıkta ileri gitme!Bir gün dost olabilirsin.

Amirsen zülmet içinde, memursan zillet içinde olma!

Adalet mevhumu, bütün mahlukat içindir.

İnsan kardeşinin yanlışını senden başka bilen yoksa, sen de açığa vurma!

Öfkenin endazesi sabırdır.

İç huzurunu istersen mütevekkil ol!

Hased bumerang gibidir. Hedefine varamazsa, sahibine geri döner.

Acele ile hüsran, biribirini tamamlayan iki mevhumdur.

Zenginlik kanaatte, izzet tevazüdadır.

Hilm ile sükünet, sabrın açmış gülleridir.

Eşitlik adalet değildir. Adalet, sosyal dengedir.

Kin, adaleti kemiren güvedir.