SEVGİLİ OKUYUCULAR 21/04/2014

 Sevgili “Labirent:Ölenler ve gülenler”okuyucuları:

Yazılı ve görsel medya'dan,eseri kaleme alırken belirli bir politik görüşe hizmet ettiğim şeklinde eleştiriler aldım.İnsanları hep kendi düşüncelerim istikametinde görmek elbette mümkün değildir.Farklı düşünenler elbette olacaktır.Onların düşüncelerine de saygı duyarım.Ancak şunu açıklamak zorundayım:Ben eseri kaleme alırken,asla belirli bir politik düşüncenin etkisi altında olmadım.Beni tanıyanlar bilir.Siyasi görüş itibariyle sabit bir görüş ve fanatizmin etkisinde hiç olmadım.Muhafazakar ve pragmatist olduğumu hiçbir zaman inkar etmedim.Vatanım ve milletim için pragmatist,dini inanç ve değerler itibarıyla muhafazakarım.Faydalı telakki ettiğim takdirde iktidar mensubu partilere,ya da muhalet partilerine oy vermişimdir.Vesile olduğum her olay ve gelişmeler için,Allah'a karşı sorumlu olduğum ve O'na hesap vereceğim gerçeğini hiçbir zaman unutmuyorum. Zaten demokrasinin de böyle olması lazım geldiğine inananlardanım.Bu çerçeve dahilinde Milletim ve Memleketim için zararlı gördüğüm,ülkem dışı güçlerin,ülkemde gösterdikleri emperyalist güç mücadelesini ve buna ülkem dahilinde,şu veya bu nedenlerle destek verenlerle, işbirliği yapanları kamuoyu nazarında teşhir etme için katkıda bulunmuşsam,bundan üzüntü duyanların hatırı için inançlarım ve ideallerimden de vaz geçmek elimden gelmez.Bunun için üzülmüş olanlar varsa,onlardan özür dilerim.Amacım hiçbir inanç kesimine saygısızlık etmek değildir.Bu yönden eleştiri getirenlere de,serbestçe fikirlerini ortaya koydukları için teşekkür ederim.Görüşlerime katılın veya katılmayın! Eleştirilerinde fanatik olmayıp objektif ölçü gözetenlere ayrıca teşekkür ederim.Saygılarımla.

Adil Küçükay