RİYAZET VE MÜCAHEDE ( 1996, ARAŞTIRMA )

Tasavvufi ve dini içerikli bir kitaptır. 1996 senesinde kaleme aldı. İman esasları, iman' ın yakin dereceleri, nefisle mücadele ve nefsi tezkiye ederek,  kalbi,  riya,  ucub,  kin,  hased,  öfke,  kıskançlık,  intikam duygularından temizlemek, dünya sevgisini kalbden uzaklaştırıp Allah (CC) sevgisine ulaşmak, makam, mevki, şöhret vs. gibi, insanın kendi nefsini put edinmesi sonucuna götürecek duygulardan kurtulmak için nefsi ile cihad yapmak prensip ve düstürlarını anlatan kitaptır.