O SEVGİ... ( 2008, TASAVVUFİ ŞİİRLER )

2008 yılında kaleme alındı.  Tasavvufi duyguları içerir. Örnek:

            Ahfalarda sır olmuşsun. Var' ın yedi göklerdedir

            Dalmışsın baki aleme. Ruhun vuslatı bekletir.

            Lomei' sin. Tanımayan, hakkında kem söz söyletir

            Mukarreb' e ram ol şimdi. Sakın gaafili dinleme! .